Anders leren met paarden

ANDERS LEREN MET PAARDEN is een methode om kinderen die het moeilijk hebben op school of achterstand hebben, kinderen die hierdoor onzeker zijn geworden, te helpen met hun schoolwerk door de lesstof op een andere manier en met behulp van pony’s aan te bieden.

ANDERS LEREN MET PAARDEN is een aansprekende leermethode omdat het aansluit bij de visuele en actieve belevingswereld van kinderen. Het is een combinatie van cognitieve coaching ( het opnemen van de lesstof ) en sociaal-emotionele coaching.

Tijdens de intake en de training wordt er veel aandacht aan de leervoorwaarden besteed en gedurende de sessies is er maximaal aandacht voor het leerproces van het kind. Ieder kind kan in zijn eigen tempo leren.

Iedere sessie heef een vaste opbouw van zes fases. Zo ontstaat voor het kind een veilige en voorspelbare leeromgeving:

 • introductie
 • instructie
 • voorbereiding
 • warming-up
 • lesstof
 • afronding

Leren met een paard of pony heeft de volgende unieke eigenschappen:

 • Met ANDERS LEREN MET PAARDEN leer je in beweging en interactief ( visueel-kinesthetisch ) in plaats van stilzittend informatie tot je nemen via met name het gehoor ( auditief )
 • De aanwezigheid van het paard maakt het kind alerter. Prikkels komen hierdoor sneller binnen en worden sneller verwerkt. De intensiteit van de beleving wordt vergroot en heeft daardoor invloed op het leervermogen. Omdat paarden zoveel impact hebben, zal de leerervaring beter beklijven dan in een regulier traject.
 • Door de driedimensionale beweging en de hogere lichaamstemperatuur van het paard communiceren de beide hersenhelften optimaal zodat de lesstof beter beklijft.
 • Het paard zorgt voor evenwicht in het rationele en emotionele brein, het zgn. limbische evenwicht.
 • Alle zintuigen doen mee tijdens de oefening op en naast het paard in de natuurlijke omgeving.
 • De aanmaak van oxytocine in de buurt van het paard en op het paard zorgt voor een verhoging van het leerrendement.
 • Het paard reageert op hoe je je werkelijk voelt, niet op hoe je je voordoet. Zo kan je coach je met het paard beter helpen.
 • Een paard oordeelt niet over je, waardoor je je veilig voelt bij een paard. Vanuit veiligheid kun je beter leren.
 • Naast veiligheid, gaat het bij een paard ook over andere kwaliteiten, zoals contact maken, duidelijk weten wat je wilt, overtuigend optreden, vertrouwen geven en grenzen aangeven.

DOELGROEP

Regelmatig hebben kinderen het lastig of lopen vast op school. Leuke, sportieve, sociale en creatieve kinderen die te maken krijgen met faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen en/of gedragsproblemen. Vaak krijgen ze diagnoses als dyslexie, dyscalculie, ADD, ADHD, hoogbegaafd, hoogsensitief of ASS. Ondanks extra instructie, bijles en het advies om thuis extra te oefenen, blijven de resultaten achter. Deze kinderen worden elke schooldag weer geconfronteerd met hun onvermogen omdat de manier waarop de lesstof wordt aangeboden niet past bij hun leerstijl. Die is vaak niet auditief-digitaal maar visueel-kinesthetisch. Ook wel rechtsgeorienteerde in plaats van linksgeorienteerde leerstijl genoemd. Een leerstijl die al verder is ontwikkeld dan de meeste leermethoden op school zijnā€¦..

Dit gaat over kinderen van zowel de basis-, als de middelbare school, regulier en speciaal. Met zowel een hoog, gemiddeld of laag ( gemeten ) IQ. Kinderen met een beperking en de steeds grotere groep schooluitvallers / thuiszitters. Die laatste groep kan in een time-out dagbesteding weer geholpen worden om structuur in hun leven te krijgen en ANDERS LEREN MET PAARDEN kan daar onderdeel van uitmaken.

ANDERS LEREN MET PAARDEN is een methode waarbij kinderen vanaf groep 4 van de basisschool met paarden worden gecoacht. Door de lesstof aan te pakken volgens hun eigen leerstijl ontdekken ze dat ze wel degelijk kunnen leren. Schoolresultaten verbeteren, zelfvertrouwen wordt vergroot en kinderen gaan met meer plezier naar school.