Doelgroep

DOELGROEP

Regelmatig hebben kinderen het lastig of lopen vast op school. Leuke, sportieve, sociale en creatieve kinderen die te maken krijgen met faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen en/of gedragsproblemen. Vaak krijgen ze diagnoses als dyslexie, dyscalculie, ADD, ADHD, hoogbegaafd, hoogsensitief of ASS. Ondanks extra instructie, bijles en het advies om thuis extra te oefenen, blijven de resultaten achter. Deze kinderen worden elke schooldag weer geconfronteerd met hun onvermogen omdat de manier waarop de lesstof wordt aangeboden niet past bij hun leerstijl. Die is vaak niet auditief-digitaal maar visueel-kinesthetisch. Ook wel rechtsgeorienteerde in plaats van linksgeorienteerde leerstijl genoemd. Een leerstijl die al verder is ontwikkeld dan de meeste leermethoden op school zijn…..

Dit gaat over kinderen van zowel de basis-, als de middelbare school, regulier en speciaal. Met zowel een hoog, gemiddeld of laag ( gemeten ) IQ. Kinderen met een beperking en de steeds grotere groep schooluitvallers / thuiszitters. Die laatste groep kan in een time-out dagbesteding weer geholpen worden om structuur in hun leven te krijgen en ANDERS LEREN MET PAARDEN kan daar onderdeel van uitmaken.

ANDERS LEREN MET PAARDEN is een methode waarbij kinderen vanaf groep 4 van de basisschool met paarden worden gecoacht. Door de lesstof aan te pakken volgens hun eigen leerstijl ontdekken ze dat ze wel degelijk kunnen leren. Schoolresultaten verbeteren, zelfvertrouwen wordt vergroot en kinderen gaan met meer plezier naar school.

bron: Anders leren met paarden