Hoe Wat Waar Wie Wanneer?

Een traject begint altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek met één of beide ouders mét of zonder het betreffende kind ( naar eigen wens in te vullen ). Vervolgens kijk ik of ik het raadzaam en waardevol acht om eerst nog alleen met een ouder / de ouders in gesprek te gaan ( meestal wel, ik heb altijd veel vragen over het kind en de situatie ) en / of alleen met het kind in gesprek te gaan.

Daarna begint het gedeelte van de coaching waarbij onze dieren in beeld komen. Vaak wordt er gekozen voor onze pony’s en starten wij met kennis maken en verzorgen, borstelen, veilig omgaan met en uitleg over het gedrag van een pony en wellicht uiteindelijk het rijden op de pony.

Ook is het mogelijk om gebruik te maken van onze honden of andere boerderij dieren, te leren over hun gedrag, verzorging, het opvoeden en leiding geven aan honden en vooral natuurlijk het contact hebben en maken.

Tevens is mogelijk om tijdens of aansluitend aan het traject een sessie te volgen met andere kinderen erbij om zo te werken aan sociale vaardigheden.

Voor een kort eerste kennismakingsgesprek worden geen kosten berekend. U mag dit telefonisch doen, maar ook altijd even langskomen tijdens onze openingstijden op de boerderij.

Het intake gesprek en de opvolgende coachingssessies kosten 40,- per sessie. Ook hierbij ga ik uit van een uur, maar dit kan mogelijk uitlopen, waardoor de kosten ook evenredig oplopen.

Het aantal keren dat nodig zal zijn hangt af van het kind en de situatie en onze gemaakte doelstellingen en vorderingen en natuurlijk uw eigen wens. U bent ten alle tijden vrij om de coaching te beëindigen om wat voor reden dan ook, wel zullen we dit doen middels een eindgesprek.

Indien u bent verhinderd, kunt u uw afspraak annuleren en verzetten, minimaal 5 uur van te voren indien mogelijk. Gemiddeld zijn minimaal 4 of 5 sessies voldoende om een mooi resultaat te boeken. Hierna kunnen eventuele paardrij-liefhebbers overgaan naar reguliere groepslessen met een lager tarief ( zie onze pagina over de rijlessen ).

Ikzelf zal steeds de persoon zijn met wie u en uw kind te maken heeft. Ik sta open voor samenwerking met andere coaches of personen die met uw kind te maken hebben.

Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via onze contactpagina. Ik maak graag een persoonlijke afspraak met u, we hanteren geen vaste dagen of tijden.