Waarom paarden?

WAAROM PAARDEN?

Leren met een paard of pony heeft de volgende unieke eigenschappen:

  • Met ANDERS LEREN MET PAARDEN leer je in beweging en interactief ( visueel-kinesthetisch ) in plaats van stilzittend informatie tot je nemen via met name het gehoor ( auditief )
  • De aanwezigheid van het paard maakt het kind alerter. Prikkels komen hierdoor sneller binnen en worden sneller verwerkt. De intensiteit van de beleving wordt vergroot en heeft daardoor invloed op het leervermogen. Omdat paarden zoveel impact hebben, zal de leerervaring beter beklijven dan in een regulier traject.
  • Door de driedimensionale beweging en de hogere lichaamstemperatuur van het paard communiceren de beide hersenhelften optimaal zodat de lesstof beter beklijft.
  • Het paard zorgt voor evenwicht in het rationele en emotionele brein, het zgn. limbische evenwicht.
  • Alle zintuigen doen mee tijdens de oefening op en naast het paard in de natuurlijke omgeving.
  • De aanmaak van oxytocine in de buurt van het paard en op het paard zorgt voor een verhoging van het leerrendement.
  • Het paard reageert op hoe je je werkelijk voelt, niet op hoe je je voordoet. Zo kan je coach je met het paard beter helpen.
  • Een paard oordeelt niet over je, waardoor je je veilig voelt bij een paard. Vanuit veiligheid kun je beter leren.
  • Naast veiligheid, gaat het bij een paard ook over andere kwaliteiten, zoals contact maken, duidelijk weten wat je wilt, overtuigend optreden, vertrouwen geven en grenzen aangeven.

Bron: Anders leren met paarden